Maa Elu

Maaelu.ee on suunatud ettevõtlikule maainimesele, kes elab ja töötab maal, peab seal suvekodu või tunneb lihtsalt huvi maaelu vastu. Ajaleht Maa Elu ja selle teemaportaal kirjutavad maamajandusest ja inimestest, kes sellega tegelevad: põlluharimisest, loomapidamisest, tootmisest, metsandusest ja kõigest, mida selleks vaja läheb: tööjõust, haridusest, ideedest, tehnikast, teadusest, rahast. Samuti räägib Maa Elu maaeluga otseselt seotud seadusandluse muudatustest ning põllumajandusele ja metsandusele keskendunud organisatsioonide tegemistest.