Elu24

Elu24.ee on meelelahutuslikku sisu pakkuv portaal, mis haarab lugejaid uudiste ning lugudega meilt ja mujalt. Elu24 räägib elust nii, nagu ta on, inimestest ja inimestele. Elu24 on esimesena kohal seal, kus kogunevad huvitavad inimesed ja leiavad aset põnevaimad sündmused. Lisaks sündmuste kajastamisele kirjutame ka kodu- ning välismaistest staaridest, nii nende eraelust kui nende muudest tegemistest. Kõigest sellest annavad ülevaate mahukad fotogaleriid ja videomaterjal.