Joonistusvõistlus

Järva Teataja suur joonistusvõistlus „Mina märkan!“

Ajaleht Järva Teataja kuulutab taas välja juba traditsioonilise maakondliku eelkooliealiste laste joonistusvõistluse „Mina märkan”. Selle eesmärk on arendada laste loovust, tunnustada parimaid ideid ja õpetada märkama meid ümbritsevat igapäevaelu ehk ka selliste nurkade alt, mille peale täiskasvanud inimene enam ei pruugi tulla.

Usume, et igapäevaelu need nüansid, mida märkab laps, õpetavad suurigi rõõmustama ja taasvaimustuma meid ümbritsevast, ja kutsuvad üles sellesse oma panust andma. Kuna meid ümbritsev maailm on väga mitmetahuline ja rikas, on ka võistlusel tavapärasest erinevalt lausa 13 teemat erinevatest eluvaldkondadest. See tähendab, et joonistada võib kuni 13 teemal. Kõik laekuvad tööd jõuavad laia vaatajaskonna ette Järva Teataja digilehte ja iga teema parimad tööd valitakse aasta lõpus ilmuvasse Järva Teataja kalendrisse. Kalender jõuab iga ajalehe Järva Teataja tellijani 20. detsembri 2022 lehega. Vabamüügile kalender ei lähe.

Millised on teemad?

Kalendri esikaas

Teema: RÕÕMUS AJAKIRJANIK

 

JAANUAR
Teema: KUI MA KASVAN SUUREKS, SAAB MINUST EHITAJA
Toetaja: Espak Paide OÜ

 

VEEBRUAR
Teema: MEIL ON PAIDES SUUR TEHAS
Toetaja: Jalax AS

MÄRTS
Teema: JÄÄPURIKAD TILGUVAD
Toetaja: Paide Vesi AS

This image has an empty alt attribute; its file name is Paide-Vesi-logo-2022.jpg

 

APRILL
Teema: KEVADISED PÕLLUTÖÖD
Toetaja: Estonia OÜ

MAI
Teema: KEVADLILLED
Toetaja: Pigipada OÜ

 

JUUNI
Teema: NÄMMA GRILLJUUST
Toetaja: E-Piim Tootmine AS

 

JUULI
Teema: GRILLIME JA TŠILLIME
Toetaja: Mäo Grill OÜ

 

AUGUST
Teema: LÕIKUSKUU
Toetaja: Väätsa Agro OÜ

 

SEPTEMBER
Teema: ÜLEKÄIGURADA
Toetaja: Tariston AS

 

OKTOOBER
Teema: SUPERKANGELANE – EESTI PAGAR

Toetaja: Eesti Pagar AS

 

NOVEMBER
Teema: UUS PAIDE KAUBAMAJA JA UUENENUD MAKSIMARKET
Toetaja: Järva Tarbijate Ühistu

This image has an empty alt attribute; its file name is Coop-Maksim-Paide.jpg

 

DETSEMBER
Teema: JÕULUMEES TRAKTORIGA TEEL, LUMESAHK ON EES, HAAGISES ON JÕULUPUU JA PALJU KINKE VEEL
Toetaja: PMT OÜ

This image has an empty alt attribute; its file name is PMT.jpg

 

Kuidas osaleda?

Konkursile on oodatud osalema kõik Järvamaa eelkooliealised lapsed nii kodudes kui ka lasteaedades.

Konkursil on 13 teemat ja iga lasteaed saab konkursile esitada kuni 10 joonistust ühe teema kohta (kokku siis maksimaalselt 130 joonistust). Selle valiku palume teha lasteaial endal. Samuti palume joonistada töid iga teema kohta. Muidugi, kui lasteaed on väike ja ei jõua kõiki teemasid rühmade vahel ära jagada, siis võib loomulikult esitada ka vähemate teemade kohta.

Kõik konkursile esitatavad tööd avaldatakse Järva Teataja digilehes ja iga teema kohta valib Järva Teataja koos osalevate partneritega välja ühe parima/huvitavaima töö, mis avaldatakse aasta lõpul ilmuvas kalendris. Joonistusele lisatakse koostööpartneri kaubamärk ja ettevõtet/asutust tutvustav tekst.

Täpsustuseks veel – ka kodused lapsed saavad konkursil osaleda. Isegi siis, kui nad on lasteaia vahendusel ühe töö juba esitanud. Kuid väike piirang on sealgi – iga laps saab esitada 1 töö ühe teema kohta, kokku maksimaalselt siis 13 tööd.

Mis ajal pilte oodatakse?

Joonistusi võib ajalehele hakata saatma kohe, kuid võistlus kestab kuni 31. oktoobrini, kui võtame vastu veel viimased joonistused. Joonistused palume lapsevanematel ja lasteaedade esindajatel tuua Järva Teataja toimetusse aadressil Väike-Aia 5, 72711 Paide märgusõnaga „Mina märkan”.  Joonistuse tagumisele poolele peab olema lisatud lapse nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Võidutöö joonistajat teavitame võidust ja lepime auhinna üleandmise kokku personaalselt. Töö laekumisel läbi lasteaia tuleb lisada täiendavalt lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Soovi korral võib juurde lisada ka lühikese selgituse pildil kujutatu paremaks mõistmiseks.

Millega joonistada?

Kuna eesmärk on arendada laste loovust ja leidlikkust, siis joonistusvahenditele piiranguid seatud ei ole. Võib kasutada vildikaid, värvipliiatseid, guašše, akvarelle, rasvakriite vms. Tähtis on, et pilt oleks joonistus, mitte liimitud või muul moel kokku sobitatud kollaaž vms.

Et vahvamad tööd jõuavad kalendrisse, siis on tähtis, et joonistus oleks laiupidi (horisontaalis) ja A4 formaadis.

Kas Järva Teataja teeb seda üksi?

Lapsed on meie tulevik, millesse terve kogukond peab investeerima ühiselt. Projekt paneb piirkonna ettevõtted, lasteaiad, lastevanemad ja toimetuse ühiselt tegutsema. Kasvatame projektiga kogukondliku ühtekuuluvustunnet ja innustame erinevate sektorite koostööle. Ühisel jõul ja pingutusel tekib tulem, mida saavad kõik kohaliku ajalehe tellijad ja projektis osalejad terve järgneva aasta praktiliselt kasutada ja loomulikult pisikeste meistrite kunstiteoseid imetleda. Peame kasvatama enda ümber loovust ja tulevastes põlvkondades usku, et me märkame nende ideid ja panust!

Maakonnalehel on rõõm näha, et meiega sarnaselt mõtlevaid inimesi, ettevõtteid ja asutusi on Järvamaal väga palju. Ka selliste ettevõtete hulgas, kes oma argitoimetustega igapäevaselt alati väga suurelt ja valjult silma ei pruugigi paista, vaid pigem teevad eestlasele omaselt oma igapäevast tööd – ajades hästi oma asja. Sarnaselt ajalehele kohalikku eluolu tähtsaks pidavatest koostööpartneritest meil puudu ei tulnud ja kutsele osaleda reageeriti kiiresti ja positiivselt.

Iga koostööpartner on valinud ühe teema, mis on tema jaoks oluline. Koostööpartneri esindaja valib välja ka parima joonistuse kalendrisse. Kõik ülejäänud tööd jõuavad digilehte.

Võistluse täpsed tingimused siin!