Joonistusvõistlus

Lõuna-Eesti Postimehe suur joonistusvõistlus „Mina märkan!“

Ajaleht Lõuna-Eesti Postimees kuulutab välja suure maakondliku eelkooliealiste laste joonistusvõistluse „Mina märkan”. Selle eesmärk on arendada laste loovust, tunnustada parimaid ideid ja õpetada märkama meid ümbritsevat igapäevaelu ehk ka selliste nurkade alt, mille peale täiskasvanud inimene enam ei pruugi tulla.

Usume, et igapäevaelu need nüansid, mida märkab laps, õpetavad suurigi rõõmustama ja taasvaimustuma meid ümbritsevast, ja kutsuvad üles sellesse oma panust andma. Kuna meid ümbritsev maailm on väga mitmetahuline ja rikas, on ka võistlusel tavapärasest erinevalt lausa 14 teemat erinevatest eluvaldkondadest. See tähendab, et joonistada võib kuni 14 teemal. Kõik laekuvad tööd jõuavad laia vaatajaskonna ette Lõuna-Eesti Postimehe digilehte ja iga teema parimad tööd valitakse aasta lõpus ilmuvasse Lõuna-Eesti Postimehe kalendrisse. Kalender jõuab iga ajalehe Lõuna-Eesti Postimehe tellijani 17. detsembri 2021 lehega. Vabamüügile kalender ei lähe.

Millised on teemad?

Kalendri esikaas

Teema: RÕÕMUS AJAKIRJANIK

JAANUAR
Teema: MINULEMMIKPOOD COOP
Toetaja: COOP Põlva Tarbijate Ühistu

VEEBRUAR
Teema: HALLI LEHMA SABA KIRJU LEHMA TAGA, PRUUNI LEHMA SABA HALLI LEHMA TAGA
Toetaja: Baltic Vianco Trading OÜ

MÄRTS
Teema: MINA JA MAMMUT
Toetaja: Saadjärve SA

APRILL
Teema: PÜHAD JA MUNAD KÄSIKÄES
Toetaja: Linnu Talu OÜ

MAI
Teema: MINU UNISTUSTE PURSKKAEV
Toetaja: Valga Vesi AS

JUUNI
Teema: KELLEKS TAHAN SAADA?
Toetaja: Võrumaa Kutsehariduskeskus

JUULI
Teema: MINU SOOVIKAEV
Toetaja: Robini Haldus OÜ

 

AUGUST
Teema: TULEVIKU ELUKUTSED
Toetaja: Valgamaa Kutseõppekeskus

SEPTEMBER
Teema: SÜGIS METSAS
Toetaja: Metsaru OÜ

OKTOOBER
Teema: KUKK
Toetaja: Võnnu Organic OÜ

NOVEMBER
Teema: MEIE PERE KAMINA EES
Toetaja: Combilink OÜ

DETSEMBER
Teema: MINU PERE JÕULULAUD
Toetaja: Atria Eesti AS

13. aasta

Teema: MINU UNISTUSTE RAHAKASSA/PANGAKAART
Toetaja: Swedbank AS

Kuidas osaleda?

Konkursile on oodatud osalema kõik Põlva-, Valga- ja Võrumaa eelkooliealised lapsed nii kodudes kui ka lasteaedades.

Konkursil on 14 teemat ja iga lasteaed saab konkursile esitada kuni 10 joonistust ühe teema kohta (kokku siis maksimaalselt 140 joonistust). Selle valiku palume teha lasteaial endal. Samuti palume joonistada töid iga teema kohta. Muidugi, kui lasteaed on väike ja ei jõua kõiki teemasid rühmade vahel ära jagada, siis võib loomulikult esitada ka vähemate teemade kohta.

Kõik konkursile esitatavad tööd avaldatakse Lõuna-Eesti Postimehe digilehes ja iga teema kohta valib Lõuna-Eesti Postimees koos osalevate partneritega välja ühe parima/huvitavaima töö, mis avaldatakse aasta lõpul ilmuvas kalendris. Joonistusele lisatakse koostööpartneri kaubamärk ja ettevõtet/asutust tutvustav tekst.

Täpsustuseks veel – ka kodused lapsed saavad konkursil osaleda. Isegi siis, kui nad on lasteaia vahendusel ühe töö juba esitanud. Kuid väike piirang on sealgi – iga laps saab esitada 1 töö ühe teema kohta, kokku maksimaalselt siis 14 tööd.

Mis ajal pilte oodatakse?

Joonistusi võib ajalehele hakata saatma kohe, kuid võistlus kestab kuni 17. oktoobrini ja 18. oktoobril võtame vastu veel viimased joonistused. Joonistused palume lapsevanematel ja lasteaedade esindajatel tuua Lõuna-Eesti Postimehe toimetusse aadressil Kesk 10, 68204 Valga märgusõnaga „Mina märkan”. Joonistuse tagumisele poolele peab olema lisatud lapse nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Võidutöö joonistajat teavitame võidust ja lepime auhinna üleandmise kokku personaalselt. Töö laekumisel läbi lasteaia tuleb lisada täiendavalt lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Soovi korral võib juurde lisada ka lühikese selgituse pildil kujutatu paremaks mõistmiseks.

Millega joonistada?

Kuna eesmärk on arendada laste loovust ja leidlikkust, siis joonistusvahenditele piiranguid seatud ei ole. Võib kasutada vildikaid, värvipliiatseid, guašše, akvarelle, rasvakriite vms. Tähtis on, et pilt oleks joonistus, mitte liimitud või muul moel kokku sobitatud kollaaž vms.

Et vahvamad tööd jõuavad kalendrisse, siis on tähtis, et joonistus oleks laiupidi (horisontaalis) ja A4 formaadis.

Kas Lõuna-Eesti Postimees teeb seda üksi?

Lapsed on meie tulevik, millesse terve kogukond peab investeerima ühiselt. Projekt paneb piirkonna ettevõtted, lasteaiad, lastevanemad ja toimetuse ühiselt tegutsema. Kasvatame projektiga kogukondliku ühtekuuluvustunnet ja innustame erinevate sektorite koostööle. Ühisel jõul ja pingutusel tekib tulem, mida saavad kõik kohaliku ajalehe tellijad ja projektis osalejad terve järgneva aasta praktiliselt kasutada ja loomulikult pisikeste meistrite kunstiteoseid imetleda. Peame kasvatama enda ümber loovust ja tulevastes põlvkondades usku, et me märkame nende ideid ja panust!

Maakonnalehel on rõõm näha, et meiega sarnaselt mõtlevaid inimesi, ettevõtteid ja asutusi on Põlva-, Valga- ja Võrumaal väga palju. Ka selliste ettevõtete hulgas, kes oma argitoimetustega igapäevaselt alati väga suurelt ja valjult silma ei pruugigi paista, vaid pigem teevad eestlasele omaselt oma igapäevast tööd – ajades hästi oma asja. Sarnaselt ajalehele kohalikku eluolu tähtsaks pidavatest koostööpartneritest meil puudu ei tulnud ja kutsele osaleda reageeriti kiiresti ja positiivselt.

Iga koostööpartner on valinud ühe teema, mis on tema jaoks oluline. Koostööpartneri esindaja valib välja ka parima joonistuse kalendrisse. Kõik ülejäänud tööd jõuavad digilehte.

Võistluse täpsed tingimused siin!