Joonistusvõistlus

Virumaa Teataja suur joonistusvõistlus „Mina märkan!“

Ajaleht Virumaa Teataja kuulutab taas välja juba traditsioonilise maakondliku eelkooliealiste laste joonistusvõistluse „Mina märkan”. Selle eesmärk on arendada laste loovust, tunnustada parimaid ideid ja õpetada märkama meid ümbritsevat igapäevaelu ehk ka selliste nurkade alt, mille peale täiskasvanud inimene enam ei pruugi tulla.

Usume, et igapäevaelu need nüansid, mida märkab laps, õpetavad suurigi rõõmustama ja taasvaimustuma meid ümbritsevast, ja kutsuvad üles sellesse oma panust andma. Kuna meid ümbritsev maailm on väga mitmetahuline ja rikas, on ka võistlusel tavapärasest erinevalt lausa 13 teemat erinevatest eluvaldkondadest. See tähendab, et joonistada võib kuni 13 teemal. Kõik laekuvad tööd jõuavad laia vaatajaskonna ette Virumaa Teataja digilehte ja iga teema parimad tööd valitakse aasta lõpus ilmuvasse Virumaa Teataja kalendrisse. Kalender jõuab iga ajalehe Virumaa Teataja tellijani enne jõule. Vabamüügile kalender ei lähe.

Millised on teemad?

Kalendri esikaas

Teema: VIRUMAA TEATAJA LAULAB

JAANUAR

Teema: TORE PÄEV LUMISES METSAS

Toetaja: Reinpaul OÜ

VEEBRUAR

Teema: BUSSIGA REISILE

Toetaja: RTX Lines OÜ

MÄRTS

Teema: BUSSIGA MAALE

Toetaja: Primate Capital OÜ

APRILL

Teema: KINDEL KATUS MAJALE

Toetaja: Lr Katused OÜ

MAI

Teema: SOOJUS IGASSE KODUSSE, VESI IGASSE TORUSSE

Toetaja: Verx Rakvere OÜ

JUUNI

Teema: PUHAS VESI

Toetaja: Haka Plast OÜ

JUULI

Teema: MINA OLEN KOKK

Toetaja: Mäo Grill OÜ

AUGUST

Teema: KÕIK KOOLIKS VAJALIK RAKVERE MAKSIMARKETIST!

Toetaja: Järva Tarbijate Ühistu

SEPTEMBER

Teema: MINU EMA VÕI ISA TÖÖL

Toetaja: Kaubandus-Tööstuskoda MTÜ

OKTOOBER

Teema: SILMAARST DOKTOR SILMARÕÕM

Toetaja: S Silmarõõm OÜ

NOVEMBER

Teema: UNISTUSTE AUTO

Toetaja: Kindle OÜ

DETSEMBER

Teema: LUMESAHAD PUAHASTAVAD TEED

Toetaja: Pomemet OÜ

Kuidas osaleda?

Konkursile on oodatud osalema kõik Lääne-Virumaa eelkooliealised lapsed nii kodudes kui ka lasteaedades.

Konkursil on 13 teemat ja iga lasteaed saab konkursile esitada kuni 10 joonistust ühe teema kohta (kokku siis maksimaalselt 130 joonistust). Selle valiku palume teha lasteaial endal. Samuti palume joonistada töid iga teema kohta. Muidugi, kui lasteaed on väike ja ei jõua kõiki teemasid rühmade vahel ära jagada, siis võib loomulikult esitada ka vähemate teemade kohta.

Kõik konkursile esitatavad tööd avaldatakse Virumaa Teataja digilehes ja iga teema kohta valib Virumaa Teataja koos osalevate partneritega välja ühe parima/huvitavaima töö, mis avaldatakse aasta lõpul ilmuvas kalendris. Joonistusele lisatakse koostööpartneri kaubamärk ja ettevõtet/asutust tutvustav tekst.

Täpsustuseks veel – ka kodused lapsed saavad konkursil osaleda. Isegi siis, kui nad on lasteaia vahendusel ühe töö juba esitanud. Kuid väike piirang on sealgi – iga laps saab esitada 1 töö ühe teema kohta, kokku maksimaalselt siis 13 tööd.

Mis ajal pilte oodatakse?

Joonistusi võib ajalehele hakata saatma kohe, kuid võistlus kestab kuni 23. oktoobrini, kui võtame vastu veel viimased joonistused. Joonistused palume lapsevanematel ja lasteaedade esindajatel tuua Virumaa Teataja toimetusse aadressil Laada 27, 44310 Rakvere märgusõnaga „Mina märkan”.  Joonistuse tagumisele poolele peab olema lisatud lapse nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Võidutöö joonistajat teavitame võidust ja lepime auhinna üleandmise kokku personaalselt. Töö laekumisel läbi lasteaia tuleb lisada täiendavalt lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Soovi korral võib juurde lisada ka lühikese selgituse pildil kujutatu paremaks mõistmiseks.

Millega joonistada?

Kuna eesmärk on arendada laste loovust ja leidlikkust, siis joonistusvahenditele piiranguid seatud ei ole. Võib kasutada vildikaid, värvipliiatseid, guašše, akvarelle, rasvakriite vms. Tähtis on, et pilt oleks joonistus, mitte liimitud või muul moel kokku sobitatud kollaaž vms.

Et vahvamad tööd jõuavad kalendrisse, siis on tähtis, et joonistus oleks laiupidi (horisontaalis) ja A4 formaadis.

Kas Virumaa Teataja teeb seda üksi?

Lapsed on meie tulevik, millesse terve kogukond peab investeerima ühiselt. Projekt paneb piirkonna ettevõtted, lasteaiad, lastevanemad ja toimetuse ühiselt tegutsema. Kasvatame projektiga kogukondliku ühtekuuluvustunnet ja innustame erinevate sektorite koostööle. Ühisel jõul ja pingutusel tekib tulem, mida saavad kõik kohaliku ajalehe tellijad ja projektis osalejad terve järgneva aasta praktiliselt kasutada ja loomulikult pisikeste meistrite kunstiteoseid imetleda. Peame kasvatama enda ümber loovust ja tulevastes põlvkondades usku, et me märkame nende ideid ja panust!

Maakonnalehel on rõõm näha, et meiega sarnaselt mõtlevaid inimesi, ettevõtteid ja asutusi on Lääne-Virumaal väga palju. Ka selliste ettevõtete hulgas, kes oma argitoimetustega igapäevaselt alati väga suurelt ja valjult silma ei pruugigi paista, vaid pigem teevad eestlasele omaselt oma igapäevast tööd – ajades hästi oma asja. Sarnaselt ajalehele kohalikku eluolu tähtsaks pidavatest koostööpartneritest meil puudu ei tulnud ja kutsele osaleda reageeriti kiiresti ja positiivselt.

Iga koostööpartner on valinud ühe teema, mis on tema jaoks oluline. Koostööpartneri esindaja valib välja ka parima joonistuse kalendrisse. Kõik ülejäänud tööd jõuavad digilehte.

Võistluse täpsed tingimused https://virumaateataja.postimees.ee/6786697/joonistusvoistluse-mina-markan-tingimused!