Teadusgrandid

Postimehe Fond kuulutas välja Noor-Eesti teadusgrandi konkursi, mille eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele ja mille uurimistulemused on potentsiaalselt tähenduslikud ja olulised Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule 21. sajandi globaliseerunud maailmas.

Teadusgrandi taotlemise eeskiri:

PF NOOR-EESTI teadusgrandi eeskiri