Teadusgrandid

Jaan Tõnissoni Postimehe Fond annab välja kaht granti: Noor-Eesti teadusgranti ja Postimehe raamatugranti. Grantide eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele ja mille uurimistulemused on potentsiaalselt tähenduslikud ja olulised Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule 21. sajandi globaliseerunud maailmas.

Noor-Eesti teadusgrandi taotlemise eeskiri:

PF NOOR-EESTI teadusgrandi eeskiri

Juhend soovituse/hinnangu kirjutajale

Lühiteave Postimehe Fondi Noor-Eesti grandiprogrammi kohta

Postimehe raamatugrandi juhendmaterjalid:

Postimehe raamatugrandi eeskiri

Postimehe raamatugrandid 2021. a:

1. Aivar Põldvee «Bengt Gottfried Forselius»

2. Tõnno Jonuks «Eesti muistsed usundid»

3. Kaire Põder «Kas Eesti PISA on viltu?»