Teadusgrandid

Jaan Tõnissoni Postimehe Fond korraldab Noor-Eesti teadusgrandi konkurssi, mille eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele ja mille uurimistulemused on potentsiaalselt tähenduslikud ja olulised Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule 21. sajandi globaliseerunud maailmas.

Teadusgrandi taotlemise eeskiri:

PF NOOR-EESTI teadusgrandi eeskiri

Juhend soovituse/hinnangu kirjutajale

Lühiteave Postimehe Fondi Noor-Eesti grandiprogrammi kohta